Właściwości berberyny:

 –badania pokazują możliwy wpływ na zwiększenie czułości receptorów insulinowych dający efekty porównywalne z działaniem leku pierwszego rzutu jakim jest metformina
 -może mieć wpływ na obniżenie masy ciała i ciśnienia tętniczego
 -pozytywnie wpływa na profil lipidowy zmniejszając poziom triglicerydów i cholesterolu LDL
 -może obniżać poziom glukozy we krwi (dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku występowania hipoglikemii reaktywnej)
-może zwiększać wydzielanie insuliny stymulowane przez glukozę, przez co nadal jest kontrowersyjnym suplementem w IO
-berberynę oceniono w metaanalizie 14 randomizowanych prób klinicznych z udziałem 1068 osób i stwierdzono, że jest ona istotnie skuteczniejsza niż placebo i równie skuteczna jak metformina. Wykazano również skuteczność berberyny w połączeniu z lekami hipoglikemizującymi.

Suplementacja powinna być dodatkiem do prawidłowo zbilansowanej diety. Należy dobierać ją ostrożnie, w zależności od stanu zdrowia, potrzeb i stosowanej farmakoterapii