Żywienie w nowotworach

 

Zadaniem odpowiednio skomponowanego planu żywieniowego jest wspomaganie leczenia, poprawa kondycji organizmu a także obniżenie ryzyka nawrotu choroby.

Dietetyk onkologiczny pomaga dobrać dietę oraz w razie potrzeby wsparcie w postaci suplementacji lub żywności specjalnego przeznaczenia medycznego tak, by poprawić samopoczucie w trakcie leczenia, zmniejszyć ryzyko niedożywienia organizmu i zminimalizować negatywne skutki uboczne terapii. Zdarza się, że wskazane jest łączenie żywienia doustnego z preparatami do żywienia klinicznego. Dieta w onkologii ma zastosowanie już od momentu uzyskania diagnozy, gdy planowane jest leczenie, przez wsparcie żywieniowe w trakcie terapii, jak i po jej zakończeniu.

Grupą, która powinna zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią edukację żywieniową i dietoterapię są pacjenci po zabiegach chirurgicznych w obrębie przewodu pokarmowego, tj. resekcja żołądka, zabiegi w obrębie trzustki i wątroby, resekcje jelit, wyłonienie kolostomii/ileostomii, a także po wytworzeniu gastrostomii odżywczych (np. PEG).

 

Zakres pomocy obejmuje:

  • dieta w prewencji nowotworów

  • dieta po rozpoznaniu nowotworu

  • dieta w chemioterapii

  • dieta w radioterapii

  • żywienie po zabiegach chirurgicznych w obrębie przewodu pokarmowego

  • żywienie po resekcji żołądka

  • dieta w kolostomii oraz ileostomii

  • żywienie po wytworzeniu gastrostomii odżywczych np. PEG

 

Zapisz się na wizytę

 

 

Dietetyk w naszym zespole

 

DIETETYK ONKOLOGICZNY mgr Anna Kołodziejczyk - magister dietetyki (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) z blisko 10 letnim doświadczeniem w pracy na oddziałach szpitalnych. Obecnie prowadzi żywieniowo podopiecznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów kierunkowych dla studentów dietetyki na jednej z wrocławskich uczelni wyższych. Prelegentka szkoleń dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Prowadzi pacjentów onkologicznych od momentu uzyskania diagnozy, przez wsparcie żywieniowe w trakcie terapii onkologicznej, jak i po jej zakończeniu. Posiada niezbędne umiejętności pozwalające na łączenie żywienia doustnego z preparatami do żywienia klinicznego. W codziennej praktyce prowadzi Podopiecznych wymagających odpowiedniej diety po zabiegach chirurgicznych w obrębie przewodu pokarmowego, tj. resekcja żołądka, zabiegi w obrębie trzustki i wątroby, resekcje jelit, wyłonienie kolostomii/ileostomii, a także po wytworzeniu gastrostomii odżywczych (np. PEG).

 

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ

 

 

POKAŻ