Zespół: dietetycy

mgr Anna Kołodziejczyk

Dietetyk

Magister dietetyki (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) z blisko 10 letnim doświadczeniem w pracy na oddziałach szpitalnych. Uzupełnieniem jej edukacji są dziesiątki kursów i szkoleń z zakresu dietetyki klinicznej, w tym dietoprofilaktyki, leczenia chorób dietozależnych i dietetyki onkologicznej, a także publikacje branżowe. Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów kierunkowych dla studentów dietetyki na jednej z wrocławskich uczelni wyższych. Prelegentka szkoleń dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Obecnie prowadzi żywieniowo podopiecznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Jej główną specjalizacją jest żywienie w chorobie nowotworowej. Pogłębia swoją wiedzę prowadząc pacjentów onkologicznych od momentu uzyskania diagnozy, przez wsparcie żywieniowe w trakcie terapii onkologicznej, jak i po jej zakończeniu. Posiada niezbędne umiejętności pozwalające na łączenie żywienia doustnego z preparatami do żywienia klinicznego. Dodatkowo specjalizuje się w dietetyce w jednostkach klinicznych (tj. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy cukrzyca). W codziennej praktyce prowadzi Podopiecznych wymagających odpowiedniej diety po zabiegach chirurgicznych w obrębie przewodu pokarmowego, tj. resekcja żołądka, zabiegi w obrębie trzustki i wątroby, resekcje jelit, wyłonienie kolostomii/ileostomii, a także po wytworzeniu gastrostomii odżywczych (np. PEG).
Pomaga Pacjentom uzyskać właściwą masę ciała, a także poprawić stan zdrowia i samopoczucie. Pracuje holistycznie, zgodnie z tezą, iż dieta i aktywność fizyczna powinny się uzupełniać, łącząc wiedzę teoretyczną z zakresu dietetyki klinicznej, a także praktyczną wynikającą z bieżącej współpracy z Pacjentami.

Jej celem jest wprowadzenie indywidualnego sposobu odżywiania, który będzie realny do zastosowania w życiu codziennym i pozwoli na poprawę jakości życia Pacjenta, stąd dokładnie analizuje styl życia i potrzeby każdego z Podopiecznych.

Udziela porad w zakresie zdrowego odżywiania i leczenia żywieniowego w schorzeniach. W ostatnich latach współpracowała z wieloma osobami, którym pomogła w przygotowaniu się do hospitalizacji, dobrego przejścia przez czas leczenia i okres rekonwalescencji po jego zakończeniu, a także uzyskaniu poprawy stanu odżywiania i stanu zdrowia.
 


WYKSZTAŁCENIE

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, studia II stopnia: Dietetyka (2015)
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, studia I stopnia: Dietetyka (2013)

KURSY, SZKOLENIA, PUBLIKACJE

 • 06/2023 – Nowości i trendy w żywieniu w onkologii, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Warszawa
 • 03/2023 – Nowoczesne Terapie Żywieniowe, Olimp Laboratories Sp. z o.o.
 • 03/2023 – Prehabilitacja, Olimp Laboratories Sp. z o.o.
 • 01/2022 – Podstawy żywienia klinicznego w onkologii, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Warszawa
 • 06/2021 – Zjazd i Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu
 • 03/2021 – Terapia żywieniowa w onkologii, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej CM UMK Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • 11/2019 – Kurs leczenia żywieniowego dorosłych. Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach szpitalnych i domowych, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego
 • 10/2019 – Fakty i mity na temat diety w chorobie nowotworowej, Szkoła dla pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin (wykładowca)
 • 04/2019 – Żywienie w chorobie nowotworowej – problemy, które mogą nadejść, Szkoła dla pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin (wykładowca)
 • 2019 – Podstawy żywienia człowieka z zadaniami, wyd. MedPharm  Polska (współautor)
 • 12/2018 – Podstawy żywienia klinicznego w onkologii, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Warszawa
 • 11/2018 – Żywienie, zdrowie i choroby, Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 • 11/2018 – Dieta immunomodulująca – żywność w walce z chorobą nowotworową, Szkoła dla pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin (wykładowca)
 • 06/2018 – Chemoprewencja – żywność w walce z chorobą nowotworową, Szkoła dla pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin (wykładowca)
 • 11/2017 - Żywienie, zdrowie i choroby, Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 • 02/2017 – Basic Sport Nutrition, Premium Sport Academy
 • 11/2016 – Żywienie, zdrowie i choroby, Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 • 11/2015 – Żywienie, zdrowie i choroby, Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 • 03/2015 – Farmakologiczne leczenie nadciśnienia tętniczego, Gerontologia Współczesna, 3, 78 - 82 (autor)
 • 02/2015 – Nadciśnienie tętnicze – diagnostyka, etiologia i patogeneza, Gerontologia Współczesna, 3, 135 – 138 (współautor)
 • 06/2014 – Niedożywienie w praktyce dietetycznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

 

POKAŻ